ICS 03.120.10; 49.020

ČSN

EN 9104-001 

31 0405

Říjen 2013 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Systémy managementu kvality –
Část 001: Požadavky na certifikační programy systému managementu kvality pro letectví, kosmonautiku a obranu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 9104 (31 0405) z listopadu 2006.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz