ICS 23.040.70

ČSN

EN 14420-6 

63 5350

Prosinec 2013 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Armované koncovky pro hadice –
Část 6: Spojky pro cisternová vozidla

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14420-6+A1 (63 5350) ze září 2007.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz