ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Říjen 2013

Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech – Specifikace výrobku –
Část 3-6: Mnohovidové mechanické vláknové spoje pro použití ve vnějších chráněných prostředích (kategorie U)

ČSN
EN 50411-3-
 6


35 9249

Fibre organisers and closures to be used in optical fibre communication systems – Product specifications –
Part 3-6: Multimode mechanical fibre splice for use in an outdoor protected environment (Cat U)

Organiseurs et boîtiers de fibres destinés à être utilisés dans les systèmes de communication par fibres optiques – Spécifications de produits –
Partie 3-6: Epissure mécanique de fibres multimodales installée en environnement extérieur protégé (Cat U)

LWL-Spleißkassetten und -Muffen für die Anwendung in LWL Kommunikationssystemen – Produktnorm –
Teil 3-6: Mechanische Spleiße von Mehrmoden-Faser für geschützte Freiluftanwendungen (Kategorie U)

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 50411-3-6:2013. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 50411-3-6:2013. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Norma obsahuje počáteční, rozměrové na začátku používání, optické, mechanické a environmentální funkční požadavky, kterým musí vyhovět mnohovidový mechanický spoj, aby byl zařazen jako výrobek podle normy EN. Protože jsou povoleny různé varianty a funkčnosti, uvádí se v normě podrobnosti značení a identifikace výrobku. Ačkoliv je v této normě výrobek kvalifikovaný pro mnohovidová vlákna typu A1a.1, A1a.2, A1a.3 a A1b podle EN 60793-2-10, může být uplatnění vhodné i pro jiné typy vláken. Norma obsahuje normativní přílohu A, kde jsou uvedeny charakteristiky typu vlákna a normativní přílohu B, která stanovuje požadavky na počet a zdroj zkoušených výrobků.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 60793-2-10zavedena v ČSN EN 60793-2-10 ed. 4 (35 9213) Optická vlákna – Část 2-10: Specifikace výrobku – Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1

EN 61753-1zavedena v ČSN EN 61753-1 (35 9255) Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky – Část 1: Všeobecně a návod pro normy funkčnosti

EN 61300-2-1zavedena v ČSN EN 61300-2-1 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-1: Zkoušky – Vibrace (sinusové)

EN 61300-2-4zavedena v ČSN EN 61300-2-4 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-4: Zkoušky – Upevnění vlákna nebo kabelu

EN 61300-2-5zavedena v ČSN EN 61300-2-5 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-5: Zkoušky – Zkrut

EN 61300-2-7zavedena v ČSN EN 61300-2-7 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-7: Zkoušky – Ohybový moment

EN 61300-2-9zavedena v ČSN EN 61300-2-9 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-9: Zkoušky – Údery

EN 61300-2-17zavedena v ČSN EN 61300-2-17 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-17: Zkoušky – Chlad

EN 61300-2-18zavedena v ČSN EN 61300-2-18 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-18: Zkoušky – Suché teplo – Odolnost při vysoké teplotě

EN 61300-2-22zavedena v ČSN EN 61300-2-22 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-22: Zkoušky – Změna teploty

EN 61300-2-26zavedena v ČSN EN 61300-2-26 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-26: Zkoušky – Solná mlha

EN 61300-2-27zavedena v ČSN EN 61300-2-27 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-27: Zkoušky – Prach – Laminární proudění

EN 61300-2-33zavedena v ČSN EN 61300-2-33 ed. 3 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-33: Zkoušky – Montáž a demontáž mechanických spojů, systémů vláknových managementů a krytí

EN 61300-2-45zavedena v ČSN EN 61300-2-45 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-45: Zkoušky – Zkouška trvanlivosti ponořením do vody

EN 61300-2-46zavedena v ČSN EN 61300-2-46 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-46: Zkoušky – Vlhké teplo – Cyklická zkouška

EN 61300-3-3zavedena v ČSN EN 61300-3-3 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-3: Zkoušení a měření – Aktivní monitorování změn útlumu a útlumu odrazu

EN 61300-3-4zavedena v ČSN EN 61300-3-4 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-4: Zkoušení a měření – Útlum

EN 61300-3-6zavedena v ČSN EN 61300-3-6 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-6: Zkoušení a měření – Útlum odrazu

EN 61300-3-28zavedena v ČSN EN 61300-3-28 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-28: Zkoušení a měření – Přechodná ztráta

Vypracování normy

Zpracovatel: MASCHKE Brno, IČ 64282431, Doc. Ing. Jan Maschke, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz