ICS 13.220.40; 75.080; 87.040

ČSN

EN ISO 9038 

67 0690

Leden 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zkouška trvalého hoření kapalin

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 9038 (67 0590) z července 2004.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz