ICS 49.025.05; 49.025.15

ČSN

EN 2043 

31 2050

Leden 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Kovové materiály – Obecné požadavky
na kvalifikaci polotovaru (kromě výkovků a odlitků)

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz