ICS 59.080.70; 93.080.20

ČSN

EN 15382 

80 6194

Únor 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Geosyntetické izolace – Vlastnosti požadované
pro použití v dopravní infrastruktuře

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15382 (80 6194) ze srpna 2009.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz