ICS 33.060.20; 33.070.01

ČSN

ETSI EN 301 908-20 V6.2.1 

87 5111

Leden 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Buňkové sítě IMT – Harmonizovaná EN pokrývající
základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE –
Část 20: Základnové stanice (BS) TDD OFDMA TDD WMAN
(Mobilní WiMAX)

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz