ICS 91.100.30

ČSN

EN 12390-13 

73 1302

Únor 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zkoušení ztvrdlého betonu –
Část 13: Stanovení sečnového modulu pružnosti v tlaku

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz