ICS 33.060.30; 33.120.40

ČSN

ETSI EN 302 217-1 V2.1.1 

87 8595

Únor 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky na zařízení
a antény mezi dvěma body –
Část 1: Přehled a společné vlastnosti nezávislé na systému

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz