ICS 11.040.70

ČSN

EN ISO 8980-3 ed. 2 

19 5105

Duben 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Oční optika – Dokončené brýlové čočky s neopracovaným okrajem –
Část 3: Specifikace propustnosti a zkušební metody

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2016-10-31 se nahrazuje ČSN EN ISO 8980-3 (19 5105) z května 2005,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz