ICS 29.050

ČSN

EN 61788-19 

34 5685

Srpen 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Supravodivost –
Část 19: Měření mechanických vlastností – Tahová zkouška působení
v kompozitních supravodičových drátech NB3Sn při pokojové teplotě

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz