ICS 67.050

ČSN

EN 12393-1 

56 0018

Květen 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Potraviny rostlinného původu – Multireziduální metody
pro stanovení reziduí pesticidů plynovou chromatografií –
Část 1: Obecně

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12393-1 (56 0018) z dubna 2009.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz