ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Duben 2014

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Rozhraní optických konektorů –
Část 4: Druh optických konektorů typu SC

ČSN
EN 61754-
 4
ed. 2

35 9244

idt IEC 61754- 4:2013

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Fibre optic connector interfaces –
Part 4: Type SC connector family

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Interfaces de connecteurs pour fibres optiques –
Partie 4:
Famille de connecteurs de type SC

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Steckgesichter von Lichtwellenleiter-Steckverbindern –
Teil 4:
Steckverbinderfamilie der Bauart SC

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61754-4:2013. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61754-4:2013. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2014-08-26 se nahrazuje ČSN EN 61754-4 (35 9244) ze září 1998, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Norma definuje rozměry normovaných rozhraní pro druh optických konektorů SC. Definuje rozměry rozhraní zásuvek aktivních zařízení pro druh konektorů SC. Zásuvky se používají pro uchycení konektorových zástrček a mechanické udržení optické justážní základny zástrček v definované poloze uvnitř zásuvkových skříní.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 61754-4:2013 dovoleno do 2014-08-26 používat dosud platnou ČSN EN 61754-4 (35 9244) ze září 1998.

Změny proti předchozí normě

EN 61754-4:2013 obsahuje vzhledem k EN 61754-4:1997 následující technické změny:

  1. doplnění rozhraní duplexních zástrčkových a adaptérových konektorů;

  2. znovu posouzení celkového obsahu normy.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 61755-3-1zavedena v ČSN EN 61755-3-1 (35 9256) Optická rozhraní optických konektorů – Část 3-1: Optické rozhraní – Cylindrická plně zirkoniová ferule PC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm, jednovidové vlákno

IEC 61755-3-2zavedena v ČSN EN 61755-3-2 (35 9256) Optická rozhraní optických konektorů – Část 3-2: Optické rozhraní – Cylindrická plně zirkoniová úhlová 8 stupňová ferule APC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm, jednovidové vlákno

Vypracování normy

Zpracovatel: MASCHKE Brno, IČ 64282431, Doc. Ing. Jan Maschke, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz