ICS 67.060

ČSN

EN ISO 20483 

46 1401

Červen 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Obiloviny a luštěniny – Stanovení obsahu dusíku a výpočet
obsahu dusíkatých látek – Kjeldahlova metoda

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 20483 (46 1401) z dubna 2007.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz