ICS 23.040.20

ČSN P

CEN/TS 14807 

64 6407

Červen 2014 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plastové potrubní systémy – Reaktoplasty vyztužené skleněnými
vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP) –
Návod na strukturální analýzu GRP-UP potrubí uloženého v zemi

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN CEN/TS 14807 (64 6407) z dubna 2005.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz