ICS 33.100.01; 47.020.70

ČSN

ETSI EN 302 248 V1.2.1 

87 5145

Duben 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) –
Navigační radar pro použití na plavidlech nevybavených pro SOLAS – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2
Směrnice R&TTE

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz