ICS 97.140

ČSN

EN 15939+A1 

91 1043

Srpen 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nábytkové kování – Pevnost a únosnost zařízení pro připevnění na stěnu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15939 (91 1043) z května 2012.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz