ICS 23.040.60

ČSN

EN 1591-1 

13 1551

Červen 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Příruby a přírubové spoje – Pravidla pro navrhování
těsněných kruhových přírubových spojů –
Část 1: Výpočet

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1591-1+A1 (13 1551) z prosince 2009.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz