ICS 11.040.40; 35.240.80

ČSN

EN ISO 11073-10103 

98 0014

Červenec 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zdravotnická informatika – Komunikační zařízení centra zdravotní péče – Část 10103: Názvosloví – Implantáty pro kardiaky

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz