ICS 49.060

ČSN

EN 2665-001 

31 1740

Červen 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Třípólové jističe, tepelně
kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A –
Část 001: Technická specifikace

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 2665-001 (31 1740) z července 2000.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz