ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.99 Červen 2014

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení – Normy pouzder a rozhraní –
Část 17: Součástky vysílače a přijímače s dvojitými koaxiálními konektory RF

ČSN
EN 62148-17

35 9274

idt IEC 62148-17:2013

Fiber optic active components and devices – Package and interface standards –
Part 17: Transmitter and receiver components with dual coaxial RF connectors

Composants et dispositifs actifs à fibres optiques – Normes de boitiers et d’interface –
Partie 17: Composants émetteurs et récepteurs munis de connecteurs coaxiaux RF doubles

Aktive Lichtwellenleiterbauelemente und -geräte – Gehäuse- und Schnittstellennormen –
Teil 17: Sende- und Empfangsbauteile mit dualen HF-Koaxialsteckverbindern

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62148-17:2014. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62148-17:2014. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Norma zahrnuje specifikaci fyzických rozhraní součástek vysílačů a přijímačů s dvojitými koaxiálními konektory RF. Obsahuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu, odkazuje na odpovídající normy pro optická vlákna a pigtailová rozhraní a specifikuje elektrická rozhraní vysílačů a přijímačů.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

Pokyn IEC 107nezaveden

IEC 60793-2-50zavedena v ČSN EN 60793-2-50 ed. 4 (35 9213) Optická vlákna – Část 2-50: Specifikace výrobku – Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B

IEC 60874-1zavedena v ČSN EN 60874-1 ed. 3 (35 9243) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Konektory pro optická vlákna a kabely – Část 1: Kmenová specifikace

IEC 62148-1zavedena v ČSN EN 62148-1 (35 9274) Optické vláknové aktivní součástky a zařízení – Normy pouzder a rozhraní – Část 1: Všeobecně a návod

Souvisící ČSN

ČSN EN 60191 (soubor) (35 8791)Rozměrová normalizace polovodičových součástek

ČSN EN 60825-1 ed. 2 (36 7750)Bezpečnost laserových zařízení – Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky

ČSN EN 60825-2 ed. 2 (36 7750)Bezpečnost laserových zařízení – Část 2: Bezpečnost komunikačních systémů s optickými vlákny (OFCS)

ČSN EN 61281-1 (35 9272)Optické vláknové komunikační subsystémy – Část 1: Kmenová specifikace

ČSN EN 62007-1 ed. 2 (35 9282)Optoelektronická polovodičová zařízení pro optické vláknové systémy – Část 1: Specifikační vzor pro základní jmenovité hodnoty a charakteristiky

ČSN EN 62007-2 ed. 2 (35 9282)Optoelektronická polovodičová zařízení pro optické vláknové systémy – Část 2: Měřicí metody

ČSN EN ISO 1101 (01 4120)Geometrické specifikace výrobků (GPS) – Geometrické tolerování – Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení

Vypracování normy

Zpracovatel: MASCHKE Brno, IČ 64282431, Doc. Ing. Jan Maschke, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz