ICS 35.240.80

ČSN

EN ISO 11073-10418 

98 0014

Srpen 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zdravotnická informatika – Komunikační zařízení
pro osobní zdravotní péči –
Část 10418: Specializovaná zařízení – Komunikační zařízení INR

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz