ICS 59.140.30

ČSN

EN ISO 11646 

79 2004

Srpen 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Usně – Měření plochy

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11646 (79 2004) z července 1999.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz