ICS 35.240.70

ČSN

EN ISO 19115-1 

97 9834

Září 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Geografická informace – Metadata –
Část 1: Základy

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 19115 (97 9834) z října 2004.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz