ICS 31.140; 31.160

ČSN

EN 62761 

35 8498

Září 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Instrukce pro metodu měření nelineárních vlastností součástek
s povrchovou (PAV) a objemovou (OAV) akustickou vlnou
ve VF kmitočtovém pásmu

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz