ICS 23.040.70

ČSN

EN ISO 8331 

63 5454

Září 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Pryžové a plastové hadice a hadice s koncovkami –
Směrnice pro výběr, skladování, použití a údržbu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 8331 (63 5454) z října 2011.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz