ICS 85.080.20

ČSN

EN ISO 12625-3 

50 0371

Září 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tissue papíry a tissue výrobky –
Část 3: Stanovení tloušťky, objemové tloušťky a zdánlivé
objemové hustoty a objemu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 12625-3 (50 0371) z listopadu 2005.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz