ICS 13.040.20

ČSN P

CEN/TS 16645 

83 5636

Září 2014 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kvalita ovzduší – Metoda měření benzo[a]anthracenu, benzo[b]fluoranthenu, benzo[j]fluoranthenu, benzo[k]fluoranthenu, dibenz[a,h]anthracenu, indeno[1,2,3-cd]pyrenu a benzo[ghi]perylenu

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz