ICS 93.100

ČSN P

CEN/TS 16272-5 

73 6342

Listopad 2014 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Železniční aplikace – Kolej – Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem – Zkušební metoda pro zjištění
akustického výkonu –
Část 5: Inherentní charakteristiky – Na místě zjištěné hodnoty odrazu zvuku v přímém zvukovém poli

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz