ICS 67.200.10

ČSN

EN ISO 6883 

58 8827

Říjen 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Živočišné a rostlinné tuky a oleje – Stanovení konvenční
objemové hmotnosti (ve vzduchu)

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz