ICS 71.100.70

ČSN

EN 16521 

68 1518

Říjen 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Kosmetika – Analytické metody – Metoda GC/MS pro identifikaci
a stanovení obsahu 12 ftalátů v kosmetických vzorcích
připravených pro analytické vstřikování

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz