ICS 03.080.30; 03.200

ČSN

EN ISO 24801-2 

76 1301

Září 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Rekreační potápění – Požadavky na výcvik rekreačních
potápěčů v přístrojovém potápění –
Část 2: 2. kvalifikační stupeň – Samostatný potápěč

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14153-2 (76 1301) z června 2004.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz