ICS 43.150; 97.190

ČSN

EN ISO 8098 

30 9043

Listopad 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Jízdní kola – Požadavky na bezpečnost dětských jízdních kol

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14765+A1 (30 9043) z listopadu 2008.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz