ICS 77.040.30

ČSN

EN 10211 

42 0522

Duben 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Chemický rozbor materiálů na bázi železa – Stanovení titanu v oceli
a železe – Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10211 (42 0522) z ledna 1998.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz