ICS 91.220; 93.060

ČSN

EN 16191 

27 7992

Prosinec 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stroje pro stavbu tunelů – Bezpečnostní požadavky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12336+A1 (27 7992) z července 2009
a ČSN EN 815+A2 (27 7993) z března 2009.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz