ICS 49.060

ČSN

EN 4057-402 

31 4120

Říjen 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Kabelová spona pro přichycení –
Zkušební metody –
Část 402: Životnost

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 4057-402 (31 4120) z července 2007.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz