ICS 85.080.20

ČSN

EN ISO 12625-7 

50 0371

Listopad 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tissue papíry a tissue výrobky –
Část 7: Stanovení optických vlastností – Měření jasu a barvy
pomocí D65/10° (venkovní denní světlo)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 12625-7 (50 0371) z října 2007.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz