ICS 33.060.30; 33.120.40

ČSN

ETSI EN 302 217-3 V2.2.1 

87 8595

Září 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Pevné rádiové systémy – Vlastnosti a požadavky na zařízení a antény mezi dvěma body –
Část 3: Zařízení pracující v kmitočtových pásmech, kde je možno
použít kmitočtově koordinované nebo nekoordinované uspořádání – Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2
Směrnice R&TTE

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz