ICS 91.120.10; 91.140.01

ČSN

EN ISO 15758 

73 0312

Listopad 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tepelně-vlhkostní chování zařízení budov a průmyslových instalací – Výpočet difuze vodní páry – Izolace potrubí pro vedení chladu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 14114 (73 0312) z března 2003.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz