ICS 83.080.01

ČSN

EN ISO 11358-1 

64 0740

Prosinec 2014 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plasty – Termogravimetrie (TG) polymerů –
Část 1: Obecné principy

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11358 (64 0740) z července 1998.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz