ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Listopad 2014

Průmyslové konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové řídicí a komunikační systémy – Specifikace výrobku –
Část 3-1: Typ ODVA APC, ukončený na jednovidovém vlákně EN 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, splňující požadavky kategorie l
(průmyslová prostředí) specifikované v EN 50173-1 a IEC 61753-1-3

ČSN
EN 50516-3-1
35 9259

 

Industrial connector sets and interconnect components to be used in optical fibre control and communication systems – Product specifications –
Part 3-1: Type ODVA APC terminated on EN 60793-2-50 category B1.1 and B1.3 singlemode fibre to meet the requirements of category I (industrial environments) as specified in EN 50173-1 and IEC 61753-1-3

Industrie-Steckverbindersätze und Verbindungsbauelemente für Lichtwellenleiter-Steuerungs- und Datenübertragungssysteme – Produktnormen –
Teil 3-1: Industriesteckverbinder der Bauart ODVA-APC zum Anschluss an Einmodenfasern der Typen B1.1 und B1.3 nach EN 60793-2-50 für die Kategorie I (Industrieumgebung) nach den Festlegungen in EN 50173-1 und IEC 61753-1-3

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 50516-3-1:2014. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 50516-3-1:2014. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Norma obsahuje požadavky na počáteční funkčnost, po nasazení do provozu, dále požadavky rozměrové, optické, mechanické a požadavky na odolnost vůči vlivům prostředí pro konektory ODVA (továrně zakončené) (Open DeviceNet Vendors Association) nebo ODVA s vláknovým svárem v konektoru (FSOC) zakončené cylindrickými kompozitními titanovými ferulemi APC s jednou stranou chráněnou průmyslovým zapouzdřením, adaptérem osazeným odolnou středicí dutinkou a propojovací šňůrou, které by měly splňovat tyto požadavky, aby mohly být zařazeny jako výrobek odpovídající normám EN. Tento výrobek vyhovuje klasifikaci IP67.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 60068-2-60 zavedena v ČSN EN 60068-2-60 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2: Zkoušky – Zkou-
ška Ke: Korozní zkouška proudící směsí plynů

EN 60529 zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

EN 60874-1 zavedena v ČSN EN 60874-1 ed. 3 (35 9243) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Konektory pro optická vlákna a kabely – Část 1: Kmenová specifikace

EN 61300-2-1 zavedena v ČSN EN 61300-2-1 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-1: Zkoušky – Vibrace (sinusové)

EN 61300-2-2 zavedena v ČSN EN 61300-2-2 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-2: Zkoušky – Trvanlivost spojení

EN 61300-2-4 zavedena v ČSN EN 61300-2-4 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-4: Zkoušky – Upevnění vlákna nebo kabelu

EN 61300-2-5 zavedena v ČSN EN 61300-2-5 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-5: Zkoušky – Zkrut

EN 61300-2-6 zavedena v ČSN EN 61300-2-6 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-6: Zkoušky – Pevnost v tahu spojovacího mechanismu

EN 61300-2-7 zavedena v ČSN EN 61300-2-7 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-7: Zkoušky – Ohybový moment

EN 61300-2-9 zavedena v ČSN EN 61300-2-9 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-9: Zkoušky – Údery

EN 61300-2-10 zavedena v ČSN EN 61300-2-10 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-10: Zkoušky – Odolnost proti rozdrcení

EN 61300-2-12:2005 nezavedena1)

EN 61300-2-22 zavedena v ČSN EN 61300-2-22 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-22: Zkoušky – Změna teploty

EN 61300-2-26 zavedena v ČSN EN 61300-2-26 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-26: Zkoušky – Solná mlha

EN 61300-2-27 zavedena v ČSN EN 61300-2-27 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-27: Zkoušky – Prach – Laminární proudění

EN 61300-2-34 zavedena v ČSN EN 61300-2-34 ed. 2 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-34: Zkoušky – Odolnost proti rozpouštědlům a znečišťujícím tekutinám

EN 61300-2-35 zavedena v ČSN EN 61300-2-35 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-35: Zkoušky – Kabelové nutace

EN 61300-2-46 zavedena v ČSN EN 61300-2-46 (35 9251) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-46: Zkoušky – Vlhké teplo – Cyklická zkouška

IEC 61300-2-53 dosud nezavedena2)

EN 61300-3-1 zavedena v ČSN EN 61300-3-1 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-1: Zkoušení a měření – Vizuální kontrola

EN 61300-3-6 zavedena v ČSN EN 61300-3-6 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-6: Zkoušení a měření – Útlum odrazu

EN 61300-3-15 zavedena v ČSN EN 61300-3-15 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-15: Zkoušení a měření – Vrchlíková excentricita konvexně leštěného čela ferule

EN 61300-3-16 zavedena v ČSN EN 61300-3-16 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-16: Zkoušení a měření – Poloměr sféricky leštěného čela ferule

EN 61300-3-23 zavedena v ČSN EN 61300-3-23 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-23: Zkoušení a měření – Poloha vlákna vůči čelu ferule

EN 61300-3-28 zavedena v ČSN EN 61300-3-28 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-28: Zkoušení a měření – Přechodná ztráta

EN 61300-3-34 zavedena v ČSN EN 61300-3-34 ed. 2 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-34: Zkoušení a měření – Útlum náhodně spojovaných konektorů

EN 61300-3-35 zavedena v ČSN EN 61300-3-35 (35 9252) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-35: Zkoušení a měření – Vizuální a automatizovaná kontrola čela cylindrických konektorů vláknové optiky

EN 61300-3-47 dosud nezavedena2)

EN 61754-28 zavedena v ČSN EN 61754-28 (35 9244) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Rozhraní optických konektorů – Část 28: Druh optických konektorů typu LF3

Souvisící ČSN

ČSN EN 50173-1 ed. 3 (36 7253)Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 50173-3 (36 7253)Informační technologie – Univerzální kabelážní systémy – Část 3: Průmyslové prostory

ČSN EN 50174-2 ed. 2 (36 9071)Informační technologie – Instalace kabelových rozvodů – Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách

ČSN EN 60793-2-10 ed. 4 (35 9213)Optická vlákna – Část 2-10: Specifikace výrobku – Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1

ČSN EN 60793-2-50 ed. 4 (35 9213)Optická vlákna – Část 2-50: Specifikace výrobku – Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B

ČSN EN 60794-2-50 (35 9223)Optické kabely – Část 2-50: Vnitřní kabely – Rodová specifikace pro simplexní a duplexní kabely pro použití v zakončených kabelových sestavách

ČSN EN 60794-3 (35 9223)Optické kabely – Část 3: Dílčí specifikace – Vnější kabely

ČSN EN 61280-1-4 ed. 2 (35 9270)Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému – Část 1-4: Obecné komunikační subsystémy – Měřicí metoda obklopeného toku optického zdroje

ČSN EN 61300 (soubor) (35 9250, 35 9251, 35 9252 a 35 9253)Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy

ČSN EN 61300-2-17 ed. 2 (35 9251)Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-17: Zkoušky – Chlad

ČSN EN 61300-2-17 ed. 2 (35 9251)Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-17: Zkoušky – Chlad

ČSN EN 61300-2-18 ed. 2 (35 9251)Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 2-18: Zkoušky – Suché teplo – Odolnost při vysoké teplotě

ČSN EN 61300-3-4 ed. 2 (35 9252)Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-4: Zkoušení a měření – Útlum

ČSN EN 61300-3-10 ed. 2 (35 9252)Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-10: Zkoušení a měření – Záchytná síla kalibru

ČSN EN 61300-3-42 (35 9252)Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Základní zkušební a měřicí postupy – Část 3-42: Zkoušení a měření – Útlum jednovidových vyrovnávacích dutinek a adaptérů s pružnými dutinkami

ČSN EN 61753-1 (35 9255)Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky – Část 1: Všeobecně a návod pro normy funkčnosti

ČSN EN 61755-1 ed. 2 (35 9256)Optická rozhraní optických konektorů – Část 1: Optická rozhraní pro jednovidová konvenční vlákna – Všeobecně a návod

ČSN EN 61755-2-2 (35 9256)Optická rozhraní optických konektorů – Část 2-2: Optické rozhraní úhlově zakon-
čených jednovidových vláken s optickým kontaktem

ČSN EN 61755-3-8 (35 9256)Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Optická rozhraní optických konektorů – Část 3-8: Optické rozhraní – Cylindrická kompozitní úhlová 8 stupňová ferule APC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm s titanovým materiálem kolem vlákna, jednovidové vlákno 

ČSN EN ISO 8015 (01 4204)Geometrické specifikace produktu (GPS) – Základy – Pojmy, principy a pravidla

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Vypracování normy

Zpracovatel: SQS Vláknová optika a. s., IČ 60913037, Ing. Karel Šmondrk, Martin Fišar

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

 

 

Zdroj: www.cni.cz