ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.180.20 Listopad 2014

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Rozhraní optických konektorů –
Část 30: Řada konektorů typu CLIK

ČSN
EN 61754-30

35 9244

idt IEC 61754-30:2014

Fibre optic interconnecting devices and passive components – Fibre optic connector interfaces –
Part 30: Type CLIK connector series

Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Interfaces de connecteurs à fibres optiques –
Partie 30: Série de connecteurs de type CLIK

Lichtwellenleiter – Verbindungselemente und passive Bauteile – Steckgesichter von Lichtwellenleiter-Steckverbindern –
Teil 30: Steckverbinderfamilie der Bauart CLIK

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61754-30:2014. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61754-30:2014. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma definuje standardní rozměry rozhraní optických konektorů typu CLIK ve verzi PC a APC 8°. Konektory typu CLIK jsou simplexní v konfiguraci zástrčka/adapter/zástrčka s použitím ferulí o jmenovitém průměru 1,25 mm. Součástí konektoru je ferule s přítlačnou pružinou působící v optické ose konektoru. Zarovnávacím mechanismem optického spoje je odolná spojovací dutinka.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60794-2-50zavedena v ČSN EN 60794-2-50 (35 9223) Optické kabely – Část 2-50: Vnitřní kabely – Rodová specifikace pro simplexní a duplexní kabely pro použití v zakončených kabelových sestavách

IEC 61754-1zavedena v ČSN EN 61754-1 ed. 2 (35 9244) Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky – Rozhraní optických vláknových konektorů – Část 1: Obecně a návod

IEC 61755-3 (soubor)zaveden v souboru ČSN EN 61755-3 (35 9256) Optická rozhraní optických konektorů – Část 3: Optické rozhraní

Vypracování normy

Zpracovatel: SQS Vláknová optika a. s., IČ 60913037, Ing. Karel Šmondrk, Martin Fišar

Technická normalizační komise: TNK 98 Vláknová optika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz