ICS 87.040

ČSN

EN 15457 

67 2031

Leden 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nátěrové hmoty – Laboratorní metoda zkoušení účinnosti
konzervačních prostředků v nátěru proti působení hub a plísní

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15457 (67 2031) z ledna 2008.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz