ICS 13.020.60; 71.040.40

ČSN P

CEN/TS 16640 

65 9805

Leden 2015 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Produkty z biomasy – Stanovení obsahu uhlíku pocházejícího
z biomasy pomocí radiouhlíkové metody

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz