ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 35.240.60; 03.220.20 Listopad 2014

Inteligentní dopravní systémy (ITS) – Asistenční
systémy pro udržení vozidla v jízdním pruhu (LKAS) –
Funkční požadavky a zkušební postupy

ČSN
ISO 11270

30 0645

 

Intelligent transport systems – Lane keeping assistance systems (LKAS) – Performance requirements and test procedures

Systèmes intelligents de transport – Systèmes d’aide au suivi de voie – Exigences de performance et modes opératoires
d’essai

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 11270:2014. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 11270:2014. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma je součástí norem zaměřených na zvýšení aktivní bezpečnosti osádky vozidla prostřednictvím pokročilých vozidlových asistenčních systémů. Norma specifikuje minimální funkční a systémové požadavky, systémové rozhraní a metody pro LKAS asistenční systémy pro udržení vozidla v jízdním pruhu. Tato norma slouží ke stanovení jednotného rozhraní a funkčních požadavků pro systém LKAS a jeho integraci do ostatních asistenčních a podpůrných systémů. Tyto systémy nejsou zamýšleny pro využití mimo pozemní komunikaci.

Pro orgány státní správy a projektanty pozemních komunikací přináší norma technické informace a specifikaci požadavků na zavádění systému LKAS do vozidel. Pro výrobce vozidlových systémů a palubních jednotek je norma nepostradatelná, protože definuje provozní požadavky včetně technických parametrů a dále požadavky na zkoušku systému.

 

Národní předmluva

Vypracování normy

Zpracovatel: SILMOS s. r. o. – CTN, IČ 45276293, ve spolupráci s ÚTIA AV ČR v.v.i., Dr. Ing. Jiří Plíhal

Technická normalizační komise: TNK 136 Dopravní telematika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jan Křivka

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz