ICS 91.100.60

ČSN P

CEN/TS 15548-1 

73 0361

Březen 2015 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace – Stanovení tepelného odporu metodou chráněné topné desky –
Část 1: Měření při zvýšených teplotách od 100 °C do 850 °C

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz