ICS 23.040.70

ČSN

EN ISO 8029 

63 5231

Únor 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Plastové hadice – Zploštitelná hadice s textilní výztuží
pro obecné použití – Specifikace

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 8029 (63 5231) z února 2011.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz