ICS 11.040.70

ČSN

EN ISO 13212 

19 5223

Únor 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Oční optika – Prostředky pro ošetřování kontaktních čoček –
Směrnice pro stanovení doby životnosti

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 13212 (19 5223) z října 2011.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz