ICS 13.220.50; 91.060.20; 91.060.30

ČSN

EN 1365-2 

73 0854

Leden 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zkoušení požární odolnosti nosných prvků –
Část 2: Stropy a střechy

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1365-2 (73 0854) z května 2000.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz