ICS 35.240.80

ČSN

EN ISO 22600-2 

98 0023

Březen 2015 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zdravotnická informatika – Privilegium vedení a řízení přístupu –
Část 2: Formální modely

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz